יש לו פרצוף סקסי, מספק ליווי האליטה שירותים, בלתי צפוי